Zmiany zasad wystawiania faktur od 01.01.2020 r

Od 1 stycznia 2020 r. jeżeli sprzedaż została zarejestrowana na kasie fiskalnej i potwierdzona paragonem, fakturę wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon ten zawiera NIP nabywcy (zgodnie z art. 106b ust. 5-7 ustawy o VAT).

Oznacza to, że już w momencie sprzedaży klient musi określić czy kupuje jako podatnik, czy jako konsument.

Jeżeli kupuje jako podatnik i chce otrzymać fakturę musi podać swój NIP przed zakończeniem sprzedaży na kasie fiskalnej. Na podstawie takiego paragonu z NIP będzie mógł wystąpić do sprzedawcy o wystawienie faktury.

Jeśli klient nie poda NIP do czasu wystawienia paragonu, uznaje się, że kupuje jako konsument. Może wystąpić o wystawienie faktury, jednak sprzedawca wystawi mu fakturę taką, jak dla konsumentów - bez NIP nabywcy.

***

Jeśli za zakup chcesz otrzymać fakturę na dane firmowe, to podczas składania zamówienia, uzupełnij i podaj dane firmowe i nr NIP.

***

Uwagi:

Sprzedawca  zwolniony  podmiotowo z podatku VAT od towarów i usług.

Dostawa  towarów lub świadczenie usług zwolnione na podstawie art.113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT.