Regulamin sklepu www.dladomu.net określa zasady sprzedaży oferowanych towarów, realizacji zamówień, zwrotów i reklamacji.

 1. Właścicielem sklepu www.dladomu.net jest Firma "Dla Domu Katarzyna Gural", zarejestrowana pod adresem: ul. Armii Krajowej 5, 42-360 Poraj, NIP: 577-185-58-31

 2. Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.

 3. Sklep www.dladomu.net prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci internet.

 4. Zamówienia przyjmowane są pocztą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@dladomu.net

 5. Zamówienia są rozpatrywane w ciągu dwóch dni roboczych.

 6. Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail z wiadomością potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i informację o dostępności danego towaru oraz stanie zamówienia.

 7. W przypadku braku na magazynie danego towaru, klient jest informowany o terminie w jakim towar będzie dostępny i na tej podstawie podejmuje decyzję co do realizacji zamówienia.

 8. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Firmy "Dla Domu Katarzyna Gural", a w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia.

 9. Do zamówienia dodawany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura bez VAT, wystawiana w chwili skompletowania towaru do wysyłki.

 10. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia paragonu lub faktury.

 11. Klient udostępnia swoje dane osobowe/adresowe Firmie "Dla Domu Katarzyna Gural" w celu realizacji zamówienia.

 12. Dostawa towaru odbywa się w preferowany przez Klienta sposób: przesyłka kurierska, przesyłka pocztowa, odbiór osobisty.

 13. Do wysyłki towarów kruchych, łamliwych, delikatnych, gazów, płynów i rzeczy specjalnego traktowania zalecamy wybór przesyłki kurierskiej z opcją OSTROŻNIE i UBEZPIECZENIEM.

 14. Koszty przesyłki ustalane są indywidualnie i zależne są od wielkości zamówienia, sposobu płatności i wskazanego przez Klienta dostawcy towaru.

 15. Koszty przesyłki uwzględnione są w wystawionym paragonie fiskalnym lub fakturze.

 16. Czas dostawy określa regulamin firmy realizującej transport towaru.

 17. Wszystkie ceny zamieszczone w sklepie podane są w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT.

 18. Firma "Dla Domu Katarzyna Gural" zastrzega sobie prawo do zmian oferty zamieszczonej w sklepie , uwzględniając oferowane towary i ceny.

 19. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od momentu otrzymania produktu. Koszt zwrotu przesyłki ponosi kupujący.

 20. Aby odstąpić od umowy zawartej na www.dladomu.net, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: sklep@dladomu.net. Kupujący może skorzystać ze wzoru oświadczenia odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Prosimy wcześniej poinformować nas mailowo o zwrocie zakupionego towaru. Przesyłkę ze zwracanym towarem należy nadać wraz z dowodem dokumentującym sprzedaż (paragon fiskalny lub faktura) na adres:   Dla Domu Katarzyna Gural, ul. Armii Krajowej 5 42-360 Poraj.

 21. Jeśli Nabywca już przekazał Sprzedawcy oświadczenie o chęci odstąpienia od umowy, rozpoczyna się okres trwania kolejnego terminu, także 14 dni. W tym czasie Nabywca musi dostarczyć zakup z powrotem wraz z dowodem dokumentującym sprzedaż (paragon fiskalny lub faktura). Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

 22. Koszt zwrotu przesyłki ponosi kupujący. Sprzedawca zwraca pieniądze za towar, natomiast zostaną zwrócone opłaty za pierwotny transport zakupionej rzeczy, ale tylko w wysokości najtańszej dostępnej metody przewozu.

  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy: (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

  Dla Domu Katarzyna Gural

  ul. Armii Krajowej 5

  42-360 Poraj

                                                                                                                                                                       

  Ja.....................................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy:

  .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. ..................................................................................................

  numer paragonu (*) / faktury (*).............................................

  wartość brutto:.......................................zł

  Data zawarcia umowy to......................... data odbioru.............

  Imię i nazwisko.........................................................................

  Adres......................................................................................... Data............................................................................................

  Podpis ….................................                                                     (*) Niepotrzebne skreślić                                               

24. Towary oferowane są objęte gwarancją sprzedawcy.

25. W przypadku stwierdzenia wad produkcyjnych, niezgodności wynikających z różnic w zamówieniu, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

26. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z sklep@dladomu.net, w celu jej zgłoszenia.

27. Przesyłkę (nawet widocznie uszkodzoną) należy odebrać i w miarę możliwości sprawdzić ją przy kurierze, z którym należy spisać PROTOKÓŁ SZKODY.

28.W przypadku braku możliwości sprawdzenia paczki w obecności kuriera, można to zrobić samodzielnie i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń w ciągu 7 dni skontaktować się z kurierem - ma on obowiązek przyjechać i spisać PROTOKÓŁ SZKODY.

29. Czas na spisanie PROTOKOŁU SZKODY w obecności przewoźnika określa regulamin firmy kurierskiej i wynosi on do 7 dni.

30. Roszczenia z tytułu uszkodzenia przyjmujemy z załączonym PROTOKOŁEM SZKODY spisanym w obecności przewoźnika firmy kurierskiej, czytelne ksero dokumentu potwierdzającego wartość szkody (paragonu / faktury) i zdjęcie uszkodzonego towaru.

31. Czytelny skan protokołu szkody, czytelne ksero paragonu lub faktury i zdjęcie uszkodzonego przedmiotu  należy przesłać do nas na e-mailem sklep@dladomu.net do 3 dni od daty spisania protokołu szkody.

32. Po otrzymaniu wszystkich powyższych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, skontaktujemy się w sprawie jej realizacji. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.